ABU HURAYRA

ABU HURAIRAH KIMDIR?

Gercek adinin ne oldugu ve anne babasinin kim oldugugu hakkinda  pek cok ve degisik rivayetler vardir. Gercek adinin  Gunesin oglu anlamina gelen “Abdu Şems”   oldugu tahmin edilip, peygamberimizin onu Abdulrahman veye Abdullah olarak degistidigi rivayet edilmektedir. Takriben  MS  603 tarihinde dogup MS 681 tarihinde 78 yasinda oldugu tahmin edilmektedir.
Islam tarihinde, kendisince rivayet edilen , cocukken koyun guderken kedi yavrulariyla oynadigini goren kabile uyeleri tarafindan konulan  “Kedilerin Babasi/atasi” anlamina gelen Abu Hurairah lakabi ile taninir.Kendisinin bu lakaptan pekte hoslanmadigini ifade etmistir.

Abu Hurairah, Banu Daws kabilelerinden onde gelen, Zahran Arap kabilesindendi ve gunumuz Yemen bolgesinde olan,  Al-Baha bölgesinde doğdu , babasi oldugu icin annesi ve akrabalari tarafindan buyutulmustu.Anne ve babasinin gercek kimlikleride  ismi gibi net degil.Dedigimiz gibi gercek adının ne olduğu belirsizdir, Adının “Abd al-Rahman Ibn Sakhr”, “Abul Rahman Ibn Ghnam”, abd al rehman ibn e yaqub “Abd Ibn Ghnam”, “abd Nahm Ibn ‘Amir”, “Abd Shams Ibn’ Amir” “‘Omir Ibn’ Amir”, “Abd Shams Ibn Sakhr”, “‘Amir Ibn Abd Ghnam”, “Sikin Ibn Mal”, “Sikin Ibn Hana”, “Amr Ibn Abd Shams”, “Amr Ibd Abd Nihm” , “Sikin Ibn Jabir”, “Yezid Ibn ‘Ashrqah”, “Abdullah Ibn’ Aith”, “Sikin Ibn Wathmah”, “Borir Ibn ‘Ashraqah” “Abd Şems”, “Abdallah”, “Sikin”, “Amir”, “Borir”, “Amr”, “Saeed”, “Abd Amr “,” Abd Ghnam “,” Abd Yalil “veya” Abd Tim “.veya “Saeed Ibn Al-Haryth”.olabilecegi söyleniyor.
Babasına Ganm (Abdüganm), Âiz, Âmir, Amr, Umeyr, Hâris, Abdüşems dendiği, annesinin adının Ümeyme veya Meymûne bint Subeyh (Sufeyh) olduğu kaydedilmektedir. 

Gencliginde okuma yazma bilmedigi kesindir , orta yaslardan sonra okuma-yazma ogrendigi rivayet edilir.

Abu Hurairah’in ne zaman musluman olduguda net degildir. Bazi kaynaklar, Hayber savasindan sadece birkaç gün önce Musluman oldugu ve Hayber’de Hz. Muhammed ile savasa katıldıgi rivayet ederken , digerleri ise Hayber savasindan sonra musluman oldugunu soylerler. (TDV Islam Ansiklopedisi)

Müslüman Olusu:

Ebû Hüreyre’nin 7. (628) yılın başlarında kabilesinin reisi Tufeyl b. Amr ed-Devsî vasıtasıyla müslüman olduğu ve kabilesinden altmış veya yetmiş aile ile birlikte Tufeyl’in başkanlığında Resûlullah ile görüşmek üzere aynı yılın muharrem ayında (Mayıs 628) Medine’ye gittiği bilinmekle beraber onun daha önce müslüman olmayıp Medine’ye İslâmiyet’i kabul etmek üzere geldiği de rivayet edilmektedir (Buhârî, “ʿItḳ”, 7). Aralarında Ebû Hüreyre’nin de bulunduğu Devsliler Hz. Peygamber’in Hayber’de olduğunu öğrenince oraya gittiler.
Ebû Hüreyre’nin, hayber savasinda orda olmadigi ama  henüz fethedilmeyen bazı Hayber kalelerinin fethine katıldığı rivayet edilmektedir (Buhârî, “Eymân”, 33; Vâkıdî, II, 636).(TDV Islam Ansiklopedisi)

Abu Hurairah, Peygamberimizin  yanında yaklaşık 2 yıl 3 ay geçirdigi ve onunla seferlere ve yolculuklara çıktıgi rivayet edilir.

Ölüm ve miras

Hz.Muhammed’in(sav) ölümünün ardından,Hz. Omerin halifeligi esnasinda, Abu Hurairah, kısa bir süre Doğu Arabistan valisi( gunumuz “Bahrayn”i)olarak atandi daha sonra ise hayatini Medine’de  geçirdi. Abu Hurairah MS 681’de (59AH) 78 yaşında öldü ve el-Baki’ye gömüldü 

Halifeler Doneminde Abu Hurairah

Hz. Ebû Bekir irtidad olayları sırasında Alâ b. Hadramî’yi tekrar Bahreyn’e gönderirken Ebû Hüreyre’yi de onunla birlikte yollamıştır.

 Hz. omer halifeligining ilk donemlerinde Abu Hurairah’i bugunki Bahreyn’e vali olarak atar,. Abu Hurairah’in burada kisa zamanda zengin olmasi Halifenin dikkatini ceker.
Bazı rivayetlerde  Hz. Ömer’in Ebû Hüreyre’ye, “Allah’ın ve kitabının düşmanı! Allah’a ait olan malı mı çaldın?” diye çıkıştığı, fakat onun bu ithamı şiddetle reddederek Allah’a ve kitabına asla düşman olmadığını, aksine onlara düşmanlık edenlere düşman olduğunu belirttiği, beytülmâle ait hiçbir malı zimmetine geçirmediğini söylediği, buna rağmen halifenin onun malının yarısına veya tamamına el koyduğu ileri sürülmektedir, tum bunlarin haricinde ayricada kamcilanarak cezalandirilmasina karar verir.
Islam alimi Abdullah Saeed , Ömer bin Hattab’ın halife olarak görev yaptığı süre boyunca, Hz.Peygamber’i sık sık yanlış aktarması nedeniyle Ebu Hürrere’yi defalarca sürgünle tehdit ettiğine dikkat çekiyor. (Ebû Zür‘a ed-Dımaşkī, I, 544)

Hz. Osman’ın hilâfetini destekleyen Ebû Hüreyre, halifenin evi isyancılar tarafından kuşatıldığı zaman kılıcını alıp onun yanına gitti. Fakat Hz. Osman müslüman kanı dökülmesini istemediğini söyleyerek ona kılıcını bıraktırdı (İbn Sa‘d, III, 70).

Yaşamı boyunca, Ebu Hüraira, Hz. peygamber ile sınırlı etkileşimine dayanarak erken donem islam alimleri ve kaynaklari tarafindan sık sık hadis uyduran bariz bir hurafeci olarak kaydedilsede daha sonraki alimler Ebu Hurairah’nin rivayetlerini  ciddiye almış ve sık sık eleştirmeden kullanmışlardır.

Hadis Kaynağı Olarak Güvenilirlik:

Islam alimlerinin bakis acilarina gore  göre hadislerin en üretken rivayetcisi veya kurgulayicisidir.

Islam kaynaklarinda 5374 hadisin Abu Hurairah tarafundan rivayet edildigi soylenir.
Buhari , Ebu Hüraiyra’nin’nin küçük rollu bir sahabi olduğunu ve Musluman olduktan sonra peygamberimizin yaninda sadece 2 yıl 3 ay geçirdigini kaydeder. 
Abu Hurairah’ın aksine,Hz. Muhammed’in en yakın arkadaşları çok daha az hadisle anılır; Ebu Bekir 142 hadis, Osman ibn Affan 146, Ömer ibn Hattab 537 ve Ali ibn Ebî Talib ile 586 hadis rivayet ettigi soylenir.
Atfedilen hadis sayisi ile Abu Hürayranin’nin sahabilerin icindeki küçük rolü ve Peygamber ile kaldigi sınırlı süre arasındaki bu çelişki, Ebu Hüreyre’nin açıklamalarının güvenilmez hadis kaynakları olduğunu savunan bazı âlimler tarafından sorgulanmıştır.

Halifeler Doneminde Abu Hurairah

 Islam alimi Abdullah Saeed , Ömer bin Hattab’ın halife olarak görev yaptığı süre boyunca, Peygamber’i sık sık yanlış aktarması nedeniyle Ebu Hürrere’yi defalarca sürgünle tehdit ettiğine dikkat çekiyor. 

Baska birkaynak ise Ömer ibn Hattab’in  Abu Hurairah’yi hem kırbaçlattigi hem de sürgünle tehdit edildiğini söylenir.

Yaşamı boyunca, Ebu Hüraira, Hz. peygamber ile sınırlı etkileşimine dayanarak erken donem islam alimleri ve kaynaklari tarafindan sık sık hadis uyduran bariz bir hurafecii olarak kaydedilsede daha sonraki alimler Ebu Hurairah’nin rivayetlerini  ciddiye almış ve sık sık eleştirmeden kullanmışlardır.

HADIS

AYET

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish