Islamda Mevlid varmidir?

Mevlid; Peygamberimiz, Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır’da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.
Osmanlida Süleyman Çelebi’nin mevlîdi Süleyman Çelebi tarafından 1409’da yazılmıştır. Asıl adı “Vesîletü’n Necât” (Kurtuluş Vesilesi)’tır. 16 kısım ve 770 beyitten oluşur. Kasîde şeklinde yazılan eserin içinde gazel formunda yazılan bölümler de vardır.
Camilerde asilan Mahya(Kandil)lerden oturu, halkin diline kandil olarak yelesmistir

Kandil Simidi
Kandil
Mevlid / Suleyman Celebi

HADIS

AYET

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish